sunshine

51.8193663,-4.61205910000001,13

Ysgol Llys Hywel
Stryd y Farchnad
Hendygwyn
Sir Gaerfyrddin, SA34 0QB

Pennaeth - Mr Eirwyn Griffiths

ebost: head@hendygwyn.ysgolccc.org.uk

Ffon - 01994 240238

 

 

Pennaeth

Mr E Griffiths
Pennaeth Gweithredol

 

Athrawon

Mrs Caroline Thomas

Mrs Caroline Thomas
Pennaeth Cynorthwyol Meithrin a Derbyn

Miss Alison Jones

Miss Alison Jones
Blynyddoedd 1, 2 a 3

Mrs Jane Thomas

Mrs Jane Thomas
Years 1, 2 & 3

Mrs Beryl Bowen

Mrs Beryl Bowen
Athrawes Blynyddoedd 4, 5 a 6

Simon O'Leary
Athro Years 4, 5 a 6


 

Staff Cynorthwyol

Mrs Jayne Chick

Mrs Jayne Chick
Years 1, 2 & 3

Mr Alan Owen

Mr Alan Owen
Ymyrraeth

Mrs Carol Evans

Mrs Carol Evans
HLTA/Admin

Mrs Kelly Davies

Mrs Kelly Davies
Meithrin a Derbyn

Miss Liz Richards

Miss Liz Richards
Blynyddoedd 1, 2 & 3

Mrs Brenda Hancock-Evans

Mrs Brenda Hancock-Evans
Ymyrraeth

Eirian Davies
Cynorthwywraig ADY

 

Cynorthwywr Clerigol

Mrs Elaine Evans

Mrs Elaine Evans

 

Athrawon Peripatetig

Ffidil - Mr Norman Roberts 

Pres - Mr Eilir Alexander

 

Gofalwraig

Mrs Wendy Richards

Mrs Wendy Richards
Gofalwraig

 

Staff y Gegin & Goruchwylwyr Amser Cinio

Mrs E. Raymond
Pennaeth y Gegin

Mrs Alison Evans

Mrs Alison Evans
Staff y Gegin

Ms Margaret John

Ms Margaret John
Lunchtime Supervisors

Mrs Susan Clarke
Cynorthwywraig awr ginio