sunshine

Dros y blynyddoedd mae'r ysgol wedi bod yn hynod lwcus o'r gefnogaeth mae wedi derbyn oddi wrth y CRHA. Ar hyn o bryd, mae'r CRHA wedi dod i ben gan nad oes digon o wirfoddolwyr i redeg y pwyllgor. Os oes gennych ddiddordeb i helpu'r ysgol yn y ffordd hon cysylltwch gyda'r ysgol. Nid oes rhaid bod yn rhiant yn yr ysgol, cyhyd eich bod eisiau helpu'r ysgol iu godi arian.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae'r ysgol wedi prynu llawer o adnoddau gydag arian y CRHA gan gynnwys:

  • Adnoddau dysgu ym mhob dosbarth
  • Llyfrau darllen Cymraeg a Saesneg newydd
  • Pecyn Cookit i helpu gyda gwersi coginio
  • ffram ddringo i'r plant hyn ac iau
  • Adnoddau Chwaraeon
  • Wal ddringo
  • Welydd targed
  • Cegin chwarae i'r babanod 

a nifer o eitemau bach arall.

Os na allwch gefnogi trwy fod yn aelod o'r pwyllgor, plis dewch i gael hwyl a sbri yn ein gweithgareddau codi arian ar draws y flwyddyn.