sunshine

Diogelwch plant yw prif ffocws yr ysgol hon. Mae gennym bolisiau a gweithdrefnau mewn lle er mwyn diogelu plant yr ysgol. Eirwyn Griffiths a Caroline Thomas yw swyddogion diogelu'r ysgol. Os oes gennych chi unrhyw bryder, dewch i weld y swyddogion uchod ac fe wnewn ni wrando a'ch helpu gyda'ch pryderon. Mrs Rozanne Kirk yw'r person sydd a chyfrifoldeb ar y corff llywodraethol. Edrychwch ar y polisiau isod os ydych am fwy o arweiniad ynglyn a systemau a phrosesau diogelu'r ysgol.

Polisiau diogelu

Polisi e ddiogelwch

Ymddygiad

Ymyrraeth corfforol

Gwrth fwlio

Polisi presenoldeb

Polisi ALN

Cwrdd ag anghenion plant ag anghenion meddygol

Iechyd a diogelwch

Cydraddoldeb

PREVENT

GWEITHDREFN CWYNO