sunshine

 Cyngor Eco/ Eco Council

 

 

 

Mae’r Cyngor Ysgol ar bwyllgor yr Cyngor Eco. Mae’r plant yn gweithio’n galed trwy’r flwyddyn i wneud yn siwr mai’r ysgol yn Eco-gyfeillgar. Rydym yn ddiweddar wedi ennill gwobr a’r faner Blatinwm Eco Ysgolion, dim ond 10% o ysgolion Cymru sydd eisoes yn Ysgolion Eco Platinwm.

 

Dyma ein cynrychiolwyr Cyngor ysgol/ Eco am y flwyddyn 2016-2017

 

 Meithrin/Derbyn – Warren Pearce

 

                            -Naomi Scourfield

 

Blwyddyn 1 – Anwen Watson

 

Year 1 – Ollie Mitchell

 

Blwyddyn 2 – Betsi Davies

 

Year 2 – Harvey Nash

 

Blwyddyn 3 – Amy Williams

 

Year 3 – Grace Fuller

 

Blwyddyn 4 – Llyr Davies

 

Year 4 – Celyn Pearce

 

Blwyddyn 5 – Caira Haycocks

 

Year 5 – Joseph Rees

 

Blwyddyn 6 – Liam Thomas

Mae aelodau’r cyngor ysgol yn cynrychioli eu dosbarthiadau ac yn cefnogi yr ysgol drwy leisio barn neu safbwyntiau ac i gynnig syniadau ar sut allwn wneud newidiadau er lles yr ysgol/ codi arian I’r ysgol ac hefyd adrodd nol i’r corff llywodraethwyr unwaith y tymor.