sunshine

 

Yn Nhymor yr Hydref cafodd aeldoau newydd y pwyllgor Masnach deg eu hethol.

 

Aeoldau:

Cadeirydd - Scarlett Fedor

Is Gadeirydd - Billy Lennon

Trysoryddion - Megan Howells a Kaitlyn Blundell

Ysgrifenyddion - Nia Evans a Samuel Lee

Aelodau eraill - Rhidian Walsh-Gibbon, Bella Lennon, Princess Lee, Celyn Thomas, Naomi Scourfield, Warren Pierce, erin Lewis a Caiden Thorton-Thomas.

 P1000813 (800x 600)

Gwaith y pwyllgo yw lledu'r gair and fasnach deg o gwmpas yr ysgol, darparu bwydydd a diodydd masnach deg a datblygu cysylltiadau da gyda mudiadau Masnach deg.  

 

 P1000792 (800x 600)  P1000798 (800x 600)  P1000796 (800x 600)

Mae'r siop masnach deg yn cael ei gefnogi'n dda gyda phlant a rhieni.