sunshine

 

 

2-10-17

Gwers ymarfer corff Y Fedwen.

PE lesson for Y Fedwen.

3-10-17

Gwersi ymarfer corff yr Helygen a’r Boplysen

Gwersi Offerynnol Bras

PE lesson for Yr Helygen and Y Boplysen

Brass Instrumental lessons

4-10-17

Gwers ymarfer corff yr Onnen a’r Gollen.

Mercher mwdlyd i ddosbarth y Dderwen, Y Fedwen a’r Boplysen.

Clybiau yn dechrau o 3:20 nes 4:20. Gweler y llythyr ychwanegol.

PE lesson for yr Onnen and the Collen.

Welly Wednesday for y Dderwen, Y Fedwen and Y Boplysen.

Extra-curricular clubs starting from 3:20 to 4:20. More information will be on a separate letter.

5-10-17

Gwers ymarfer corff y Dderwen.

Gwersi ffidl.

PE lesson for y Dderwen.

Violin lessons.

6-10-17

Gwers ymarfer corff blynyddoedd 3 i 6.

Gwers rygbi gan y Sgarlets i flynyddoedd 5 a 6.

PE lesson for years 3 to year 6.

Rugby lesson by the Scarlets for year 5 and 6.

Dyddiad/ date

Digwyddiad

Event

18-9-17

Sioe y Blitz i blant Y Gollen, Onnen a Helygen yn yr ysgol.

Gwers ymarfer corff y Gollen a’r fedwen.

Blitz show for Y Gollen, Onnen and Yr Helygen at the school.

PE lesson for Y Gollen and Y Fedwen.

19-9-17

Gwers ymarfer corff yr Onnen a’r Boplysen

PE lesson for Yr Onnen and y Boplysen

20-9-17

Gwers ymarfer corff yr Helygen.

Mercher mwdlyd i ddosbarth y Dderwen, Y Fedwen a’r Boplysen.

PE lesson for yr Helygen.

Welly Wednesday for y Dderwen, Y Fedwen and y Boplysen.

21-9-17

4:30 – 6:30 Cystadleuaeth Trawsgwlad y sir ar faes Nantyci, Caerfyrddin.

Gwers ymarfer corff y Dderwen.

4:30 – 6:30 Cross country competition on Nantyci show ground, Carmarthen.

PE lesson for y Dderwen.

22-9-17

Gwers ymarfer corff blynyddoedd 3 i 6.

PE lesson for years 3 to year 6.

Dyddiad/ date

Digwyddiad

Event

25-9-17

Nia, Caira, Dafydd, Ryan a Annie yng Nghanolfan hamdden San Cler ar gyfer gweithdy addysg gorfforol. Angen pecyn bwyd a dillad PE.

Gwers ymarfer corff y Gollen a’r fedwen.

Nia, Caira, Dafydd, Ryan and Annie are in St Clears Leisure Centre for a PE workshop. PE clothes and packed lunch required.

PE lesson for Y Gollen and Y Fedwen.

26-9-17

Gwers ymarfer corff yr Onnen a’r Boplysen

Gwersi Offerynnol

PE lesson for Yr Onnen and y Boplysen

Instrumental lessons

27-9-17

Sioe Blits blynyddoedd 3, 4, 5 a 6

Gwers ymarfer corff yr Helygen.

Mercher mwdlyd i ddosbarth y Dderwen, Y Fedwen a’r Boplysen.

Blitz show for years 3, 4, 5 and 6

PE lesson for yr Helygen.

Welly Wednesday for y Dderwen, y Fedwen and y Boplysen.

28-9-17

Gwers ymarfer corff y Dderwen.

PE lesson for y Dderwen.

29-9-17

Gwers ymarfer corff blynyddoedd 3 i 6.

Gwers rygbi gan y sgarlets i flynyddoedd 5 a 6.

PE lesson for years 3 to year 6.

Rugby lesson by the Scarlets for year 5 and 6.