sunshine
DSC05860 DSC05861 DSC05865 Bronze Ambasadors Drawing On Yard Schoolgrounds1 Dyffryn Taf Work Schoolgrounds2 Music Concerts Schoolgrounds3 Numicon Tower Schoolgrounds4 Rugby Schoolgrounds5 Spaen Schoolgrounds6 Sponsored Walk Symmetrical Mosaics Schoolgrounds8 Tasting Food Schoolphoto1 Twigs Schoolphotos1 Veg Superheoes Welly Walk Welsh Charter Ysgol2 Ysgol3

Croeso i wefan Ysgol Llys Hywel

 CLICIWCH YMA I ROI EICH BARN AM YSGOL LLYS HYWEL - DIOLCH

Dilynwch y linc isod er mwyn cofrestru eich plentyn i'n hysgol ni:

http://online.carmarthenshire.gov.uk/schooladmissions 

Gwyliwch ni ar rhaglen 'Ffeil' ar S4C yn lansio enw newydd yr ysgol: 

http://www.bbc.co.uk/programmes/p01c50v4 

Rydym nawr yn YSGOL FASNACH DEG!!!!!!!!!! 

Croeso i Wefan Ysgol Llys Hywel! Mae llawer i'w weld yma, gan gynnwys newyddion, gwybodaeth a galeri o luniau. Defnyddiwch y botymau mordwyaeth wrth ochr y dudalen i ddarganfod eich ffordd o gwmpas. 

Ein Hysgol... 

Ysgol Babanod ac Iau yw'r ysgol ac felly yn darparu addysg ar gyfer plant rhwng 3 ac 11 oed. Mae'r Awdurdod wedi categoreiddio'r ysgol fel Ysgol A/B. Golyga hyn bod yr ysgol yn darparu addysg trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. Dysgir Cymraeg fel ail iaith i'r plant yn y dosbarthiadau Saesneg tra bo'r plant yn y ffrwd Gymraeg yn cael eu haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Mae'r plant yn gadael yr ysgol ym mis Gorffennaf yn dilyn eu penblwydd yn 11 oed i fynychu ysgol Uwchradd - gan amlaf Ysgol Dyffryn Taf neu Ysgol Bro Myrddin. 

 


Amcanion yr Ysgol 

Ein bwriad sylfaenol yw bod pob plentyn yn cyrraedd ei botensial. Ein hamcanion yw: 

  1. I greu amgylchfyd hapus o fewn yr ysgol.
  2. I addysgu’r plant i fod yn gwrtais ac ymddwyn yn dda, ac i fod yn ystyriol tuag at blant eraill.
  3. I wneud yn siŵr bod gan blant dealltwriaeth sylfaenol o’r Gymraeg a’r Saesneg ac yn medru cyfathrebu yn y ddwy iaith.
  4. I annog ac i symbylu pwysigrwydd darllen.
  5. I ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth mewn cysyniadau sylfaenol mathemateg.
  6. I annog cywreinrwydd gwyddonol a threfnu astudiaethau ymchwiliadol, yn arbennig yr amgylchfyd lleol.
  7. I wneud y plant yn ymwybodol o’i etifeddiaeth trwy wneud astudiaethau hanesyddol , daearyddol ac ysgrythurol.
  8. I ddatblygu llawysgrifen, gwaith crefft a’r celfyddydau eraill gan gynnwys cerddoriaeth.
  9. I ddarpar fwynhad mewn gweithgareddau corfforol, drama, symud a meim ac i ddysgu sgiliau gemau.
  10. I sefydlu awyrgylch lle mae athrawon, cydweithwyr ymgynghorol, llywodraethwyr, rhieni, yn medru gweithio gyda’i gilydd i sicrhau llwyddiant yr amcanion yma.

 


 

 

JIT  J2ecom  JIT 
Fersiwn Cymraeg   English Version 

 

Eco Schools

Ysgolion Iach Logo