sunshine
DSC03308 DSC03384 DSC03427 DSC03787 DSC03922 DSC04182 DSC04662 DSC04921 DSC05045 DSC05860 DSC05861 DSC05865 DSC05868 DSC05870 Gardd1 Schoolgrounds Schoolgrounds1 Schoolgrounds2 Schoolgrounds3 Schoolgrounds4 Schoolgrounds5 Schoolgrounds6 Schoolgrounds7 Schoolgrounds8 Schoolphoto1 Schoolphotos1 Victorian School 1 Victorian School 2 Victorian School 3 Ysgol2 Ysgol3

Croeso i wefan Ysgol Llys Hywel

 

Dilynwch y linc isod er mwyn cofrestru eich plentyn i'n hysgol ni:

http://online.carmarthenshire.gov.uk/schooladmissions 

Gwyliwch ni ar rhaglen 'Ffeil' ar S4C yn lansio enw newydd yr ysgol: 

http://www.bbc.co.uk/programmes/p01c50v4 

Rydym nawr yn YSGOL FASNACH DEG!!!!!!!!!! 

Croeso i Wefan Ysgol Llys Hywel! Mae llawer i'w weld yma, gan gynnwys newyddion, gwybodaeth a galeri o luniau. Defnyddiwch y botymau mordwyaeth wrth ochr y dudalen i ddarganfod eich ffordd o gwmpas. 

Ein Hysgol... 

Ysgol Babanod ac Iau yw'r ysgol ac felly yn darparu addysg ar gyfer plant rhwng 3 ac 11 oed. Mae'r Awdurdod wedi categoreiddio'r ysgol fel Ysgol A/B. Golyga hyn bod yr ysgol yn darparu addysg trwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. Dysgir Cymraeg fel ail iaith i'r plant yn y dosbarthiadau Saesneg tra bo'r plant yn y ffrwd Gymraeg yn cael eu haddysg trwy gyfrwng y Gymraeg. 

Mae'r plant yn gadael yr ysgol ym mis Gorffennaf yn dilyn eu penblwydd yn 11 oed i fynychu ysgol Uwchradd - gan amlaf Ysgol Dyffryn Taf neu Ysgol Bro Myrddin. 

 


Amcanion yr Ysgol 

Ein bwriad sylfaenol yw bod pob plentyn yn cyrraedd ei botensial. Ein hamcanion yw: 

  1. I greu amgylchfyd hapus o fewn yr ysgol.
  2. I addysgu’r plant i fod yn gwrtais ac ymddwyn yn dda, ac i fod yn ystyriol tuag at blant eraill.
  3. I wneud yn siŵr bod gan blant dealltwriaeth sylfaenol o’r Gymraeg a’r Saesneg ac yn medru cyfathrebu yn y ddwy iaith.
  4. I annog ac i symbylu pwysigrwydd darllen.
  5. I ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth mewn cysyniadau sylfaenol mathemateg.
  6. I annog cywreinrwydd gwyddonol a threfnu astudiaethau ymchwiliadol, yn arbennig yr amgylchfyd lleol.
  7. I wneud y plant yn ymwybodol o’i etifeddiaeth trwy wneud astudiaethau hanesyddol , daearyddol ac ysgrythurol.
  8. I ddatblygu llawysgrifen, gwaith crefft a’r celfyddydau eraill gan gynnwys cerddoriaeth.
  9. I ddarpar fwynhad mewn gweithgareddau corfforol, drama, symud a meim ac i ddysgu sgiliau gemau.
  10. I sefydlu awyrgylch lle mae athrawon, cydweithwyr ymgynghorol, llywodraethwyr, rhieni, yn medru gweithio gyda’i gilydd i sicrhau llwyddiant yr amcanion yma.

 


 

 

JIT  J2ecom  JIT 
Fersiwn Cymraeg   English Version 

 

Eco Schools

Ysgolion Iach Logo